خانه دی جی DJ ایران

حساب کاربری

نمایش یک نتیجه

خرید و فروش میکسرهای برقی میکسرهای آنالوگ با تقویت کننده های قدرتی داخلی. به همین دلیل می توان صدا را با میکسری که مستقیماً به بلندگوها متصل است پخش کرد. در مواردی که تجهیزات یکسان همیشه متصل است، میکسرهای برقی را می توان با روشن کردن برق استفاده کرد، بنابراین کارکرد ساده و راحت است.

دو نوع کلی میکسر وجود دارد. برق دار و بدون برق میکسر برقی میکسری است که دارای تقویت کننده است.

یک میکسر بدون برق باید از یک جزء اضافی استفاده کند:

تقویت کننده ها

هر میکسر دارای یک مورد استفاده عمومی است که بستگی به اندازه و عملکرد مورد نظر شما دارد.

آیا میکسر به تقویت کننده نیاز دارد؟

یک میکسر در بیشتر موارد به تقویت کننده های قدرت نیاز ندارد. میکسرهای موجود امروزی همچنین جلوه‌های داخلی را ارائه می‌کنند و نیاز به دستگاه‌های خارجی را کاهش می‌دهند.